zərgərlik

zərgərlik
is. Zərgərin işi, sənəti, ixtisası. Zərgərlik etmək. – Zərgər onlara öz bacardığı saatsazlıq, başmaqçılıq, zərgərlik sənətlərini öyrədirdi. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ərlik — is. 1. Ərin öz qadınına olan münasibəti, vəzifəsi, haqqı. Onun ərliyindən nə olacaq? Ərliyə qəbul etdi. – <Şah Abbas:> Əgər sizdən hər biriniz . . Abbas Məhəmməd oğlunu ərliyə qəbul edirsə, təzədən bu ibarət ilə ona siğeyi nikah oxutdurram …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dülgərlik — Dülgər sənəti, işi, peşəsi. Dülgərlik etmək. – Və o gündən artıq <Haşım> dülgərlik sənətini öyrənməyə çalışırdı. B. T.. // Taxtadan müxtəlif şeylər qayırma. <Rəsul> bir qədər irəli gedib gördü ki, bir kişi qabağına bir qədər taxta… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • peyğəmbərlik — is. 1. Rəsulluq, nəbilik. Peyğəmbərlik tam ruhanilikdir, çünki insanlıq dərəcəsində peyğəmbərlikdən daha yüksək mövqe yoxdur. «Qabusnamə». 2. məc. Gələcəkdən xəbər vermə. Peyğəmbərlik etmək – gələcəkdən xəbər vermək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəhbərlik — is. Bir işin başında durma, yol göstərmə. Partiyanın rəhbərliyi. Rəhbərlik etmək – başçılıq etmək, bir işin başında durmaq, yol göstərmək. Bu halda əvvəlki gün mənə rəhbərlik edən ixtiyar qadın qarşıma çıxdı. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rənubərlik — is. 1. Rəncbərin işi, peşəsi; əkinçilik, taxılçılıq. Kəndlilər rəncbərlik, maldarlıq və bağbançılıqla yarıac həyat sürərdilər. 2. Zəhmətkeşlik, əməkçi kəndli. <İmdad:> Atamız <Paşa bəyin> atasına, özümüz özünə rəncbərlik eləyib, bəhrə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səfərbərlik — is. 1. Müharibə elanı ilə əlaqədar olaraq, ehtiyatda olan müxtəlif yaşlıların və hərbi qulluğa yararlı olanların ordu sıralarına çağırışı. Səfərbərlik elan olunan gündən Gülpəri heç nəyə əl vurmamışdı. M. Hüs.. // məc. Hər hansı bir işin, kütləvi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tərlik — is. 1. Yəhər altından atın belinə qoyulan keçə parçası. Cəmil tərliyi Qaşqanın üstünə atıb onu həyətdən çıxardı. Q. İlkin. 2. Keçmişdə yaşlı kişilərin papaq altından qoyduqları nazik parçadan tikilmiş baş geyimi. Sətin tərlik. – Molla əmmaməsini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ədalətpərvərlik — is. Ədalətpərvər adamın keyfiyyəti. Ədalətpərvərlik göstərmək. Ədalətpərvərlik yaxşı sifətdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əsgərlik — is. Hərbi qulluq, hərbi xidmət, hərbi mükəlləfiyyət. Əsgərlik adamı intizama öyrəşdirir. Əsgərlik illəri. Əsgərlikdən qayıtmaq. – Ax, əsgərliyə o qədər həvəsim var ki? H. N.. <Xanmurad:> Əsgərliyə gedən kimi arvadını boşayıb qıza elçi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ȕrlīk — m 〈N mn īci〉 jednokratno ili dugo urlikanje [∼ vuka; ∼ vjetra]; jauk …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”